1. E-POE KASUTAJATINGIMUSED

1.1. Käesolevad kasutajatingimused kehtivad Premium Brands OÜ hallatavast e-poest (aadressil www.mysnack.ee) tellitud kaupadele.

1.2. Müügitingimused ei saa olla vastuolus Eestis kehtivate õigusnormidega ning vajadusel on antud kasutajatingimustega täiendatud.

1.3. Lisaks käesolevatele kasutajatingimustele reguleerivad kliendi ning teenuse osutaja (Premium Brands OÜ) vahelisi suhteid hinnakiri, praktika ja väljakujunenud head tavad.

1.4. Ostukeskkonnas tellimuse vormistamisega kinnitab klient, et on nõus kasutajatingimustega ning kohustub neid täitma.

2. HINNAKIRI

2.1. Ostukeskkonnas müüdavate toodete hinnad on kõik eurodes ja sisaldavad käibemaksu (20%). Ostukeskkonnas märgitud hinnad ei sisalda saatmis- ja/või transpordikulusid

2.2. Saatmiskulude hind kuvatakse kliendile ostukorvis pärast nupule „Mine kassasse“ klikkimist. Alates summast 49 eurot on tarne TASUTA!

2.3. Premium Brands OÜ jätab endale õiguse korrigeerida hindu. Kui Klient edastas oma tellimuse enne hinna muudatuste jõustumist, siis tema jaoks kehtib hind, mis oli arvel kajastatud tellimuse vormistamise momendil.

2.4. Täpsema informatsiooni kauba kohaletoimetamise hindade kohta leiab ostukeskkonnast.

3. OSTUKORV JA TELLIMUSE VORMISTAMINE

3.1 Valige välja Teile sobivad tooted ning lisage need ostukorvi. Tellimust saab vormistada külalisena (ühekordne ost, kus andmed salvestatakse ainult üheks ostuks) või registreeritud kasutajana. Tellitav kogus on vaikimisi 1. Ostukorvis saate tellitavate toodete kogust muuta. Seejärel vajutage nuppu MINE KASSASSE. Kui olete täitnud kontaktandmete ankeedi, siis klikkige nupule ESITA TELLIMUS. Edasi valige endale sobiv transpordi ja maksmise viis.

3.2. Kliendi ostukorv luuakse hetkel, mil ta on klikkinud nupule “Lisa korvi.”

3.3. Toote ostukorvi lisamine ei kohusta Klienti veel ostma.

3.4. Nädalavahetusel tehtud tellimusi käsitleme esimesel tööpäeval.

3.5. Ostukorvis olevad tooted on kuni tellimuse kinnitamiseni saadaval ka teistele klientidele.

3.6. Tellimuse vormistamiseks vajutab Klient nupule “Esita tellimus.”

3.7. Tellimuse vormistamisel valib Klient endale meelepärase kohaletoimetamise viisi ning kontrollib saaja maksja andmete õigsust.

3.8. Tellimuses esitatud andmete täpsusest sõltub Kliendi poolt ostetud toodete häireteta kohaletoimetamine. Peale vajutamist nupule “Kinnita tellimus,” vormistab süsteem arve, mille saab koheselt maksekeksuse kaudu tasuda.

3.9. Tellimus postitatakse, kui Premium Brands OÜ arvelduskontole on laekunud 100% ettemaksuarve alusel tasumisele kuuluvast summast.

4. TOODETE KOHALETOIMETAMINE

4.1. Tellimuse vormistamisel saab Klient valida endale sobiva kohaletoimetamisviisi.

4.2. Premium Brands OÜ kohustub Klienti teavitama tarneaja muutumisest esimesel võimalusel pärast informatsiooni saamist. Üldjuhul pannakse kaup teele kolme päeva jooksul. Maksimaalne tarneaeg kokku on kuni 21 päeva.

4.3. Premium Brands OÜ vastutab tellitud kauba eest selle transportimise jooksul. Kauba kättesaamise hetkest pakiautomaadist, läheb kauba kahjustumise ja/või kadumise risk üle kliendile.

4.4. Kui klient ei lähe kaubale järgi postifirma poolt ettenähtud tähtaja jooksul, siis kannab klient kõik sellest tulenevad paki tagastamisega või pikemaajalise hoiustamisega seotud ning muud tekkida võivad kulud.

4.6. Klient vastutab Premium Brands OÜ edastatud andmete õigsuse eest. Kui klient on edastanud vigased või valed andmed ja seetõttu jääb tal kaup saamata, ei vastuta teenuse osutaja tekkinud probleemide eest. Kui kaup tuleb tagasi Premium Brands OÜ-le, siis postitab Premium Brands OÜ kauba uuesti juhul, kui Klient tasub täiendavad postikulud. Kui klient ei tasu täiendavaid postikulusid 7 päeva jooksul, tellimus tühistatakse ja kliendile makstakse raha tagasi. Tagasimakstavalt summalt arvestatakse maha saatmistasud.

5. TELLIMUSE TÜHISTAMINE JA TOODETE TAGASTAMINE

5.1. Premium Brands OÜ-l on õigus tühistada kliendi tellimus juhul, kui arve eest ei ole tasutud.

5.2. Premium Brands OÜ-l on õigus loobuda kauba müümisest kliendile, kui kaup on laost otsa lõppenud ja seda pole võimalik juurde tellida. Sellisel juhul teatab Premium Brands OÜ viivitamatult tekkinud olukorrast kliendile.

5.5. Premium Brands OÜ ei saa tellimust tühistada pärast kauba väljasaatmist.

5.6. Kui kaup ei sobi või ei vasta Kliendi ootustele, on tal õigus see tagastada 14 päeva jooksul alates kauba kättesaamisest. Toote puuduse ilmnemise korral tuleb saata vastavasisuline kiri e-postiaadressile info@premiumbrands.ee. Tagastatav kaup peab olema kahjustamata, kasutamata, siltidega, originaalpakendis ja korralikult pakitud. Raha tagastatud kauba eest laekub tagasi kliendi pangakontole 14 kalendripäeva jooksul alates kauba kättesaamisest Premium Brands OÜ poolt.

5.7. Kauba tagastamise kulud kannab ostja.

5.9. Kui Klient soovib tagastatava toote vahetada mõne teise toote vastu, tasub Klient tagastava toote eest saatmiskulud. Uue vahetatud toote postitamise eest tasub Premium Brands OÜ ühekordselt postikulu. Iga järgneva vahetuse eest tasub klient.

6. LÕPPSÄTTED

6.1. Kõiki www.mysnack.ee külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Premium Brands OÜ kohustub mitte avaldama kliendi isikuandmeid kolmandatele osapooltele. Ettevõte kasutab kliendi personaalseid andmeid tellitud toodete saatmiseks kliendile või tellimusega seotud küsimuste korral. Kliendil on õigus nõuda oma andmete kustutamist ettevõtte andmebaasist.

6.2. Premium Brands OÜ ei vastuta tellitud toodete mittesihipärasest kasutamisest tekkinud kahjude eest, samuti kohaletoimetamise viivituse eest, kui see on tingitud asjaoludest, mida Premium Brands OÜ ei saanud mõjutada ja/või mis on tingitud temast mitteolenevast vääramatust jõust (force majore).

6.3.Premium Brands OÜ ei kompenseeri moraalset kahju, mida võib tekitada kliendile tarneaegade, hindade ja muude tingimuste muutmine käesolevate tingimuste raames.

6.4. Premium Brands OÜ ei kompenseeri kliendile tarneaegade, hindade ja muude tingimuste muutmise tagajärjena ilmnenud kasutamata jäänud võimalusi.

6.5. Käesolevate tingimuste täitmisest tulenevaid eriarvamusi ja vaidlusi lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui müügilepingust tulenevaid vaidlusi ei õnnestu lahendada poolte läbirääkimistega, on kliendil ja/või Premium Brands OÜ-l õigus pöörduda oma õiguste kaitseks vastavasse riigiametisse ja/või kohtusse.

7. KLIENDI ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE PÕHIMÕTTED

7.1 Premium brands OÜ töötleb Kliendi esitatud isikuandmeid kooskõlas Euroopa Liidus ja siseriiklikes õigusaktides kehtestatud nõuetega.

7.2 Kliendi isikuandmete vastutav töötleja on Premium Brands OÜ, registrikoodiga 12472885, aadressiga Rävala pst 19-70, Tallinn, Harjumaa, 10143.

7.3 Töödeldavateks isikuandmeteks on andmed, mis küsitakse Kliendilt konto registreerimisel ja/või Tellimuse vormistamisel ja teostamisel.

7.4 Premium Brands OÜ poolt töödeldavateks isikuandmeteks on:

7.4.1 Kliendi ees- ja perekonnanimi, kasutajanimi, kontaktandmed (e-mail, telefoninumber, aadress, kasutaja keel jne);
7.4.2 Äriühingu andmed (nimi, aadress, registrikood jne);
7.4.3 Tellimuste ajalugu ja tellimusinfo;
7.4.4 Info kasutatavate teenuste ja kliendirahulolu kohta ning kaebustega seotud andmed;

7.5 Kõik Kliendi poolt edastatud ja Tellimuse teostamiseks vajalikud lisaandmed (v.a delikaatsed isikuandmed), s.h on ettevõttel Premium Brands OÜ-l õigus salvestada kõigi sidevahendite (nt telefoni ja arvutivõrgu) teel antud Kliendi korraldused, et tagada Tellimustega seotud vajalikud toimingud (kohaletoimetamise aadress, Tellimuse vastuvõtja kontaktandmed jne).

7.6 Lisaks Kliendi poolt avaldatud Isikuandmetele on Premium Brands OÜ-l õigus kontrollida ja vajadusel täiendada Kliendi isikuandmeid avalikest allikatest ja muudest õiguspäraselt ligipääsetavatest allikatest saadavate andmetega.

7.7 Kliendi isikuandmete töötlemise põhieesmärkideks on:

7.7.1 Tellimuste vastuvõtmine (sh Tellimusega seotud info edastamine);
7.7.2 Kliendi ees võetud kohustuste täitmine oma toodete edastamise ja teenuste osutamise osas;
7.7.3 Toodete kättetoimetamine;
7.7.4 Kliendiga suhtlemine ning talle toodete ja teenuste pakkumiste edastamine;
7.7.5 Kliendi maksekohustuste täitmise tagamine;
7.7.6 Kliendibaaside haldamine ja analüüsimine, et parandada teenuste ja toodete kättesaadavust ja kvaliteeti ning teha Kliendile personaalseid pakkumisi;
7.7.7 Kliendirahulolu uuringute teostamine.

7.8 Kui Klient on avaldanud soovi saada Premium Brands OÜ uudiskirju ja/või personaalseid pakkumisi, on Kliendil igal ajal õigus nendest loobuda, saates vastavasisulise teate e-posti aadressile info@premiumbrands.ee .

7.9 Reklaamiks ja pakkumiseks ei loeta neid teateid, mis on seotud Lepingu täitmisega (nt meeldetuletus Lepingust tuleneva kohustuse täitmiseks).

7.10 Premium Brands OÜ  ei edasta Kliendi isikuandmeid kolmandatele isikutele, v.a:

7.10.1 Seaduses ettenähtud juhtudel;
7.10.2. Transporditeenust pakkuvale ettevõttele ulatuses, mis on vajalik Toodete Kliendile kättetoimetamiseks;
7.10.3. Makselahendusi pakkuvatele ettevõtetele ulatuses, mis on vajalik Toodete eest tasumiseks;
7.10.4. Võlgade sissenõudmisteenuse osutajad ning maksehäireregistrid.

Punktis 7.10.2. ja 7.10.3. sätestatud juhtudel töödeldakse Kliendi isikandmeid Tellimuse täitmise otstarbel ning volitatud töötlejad tagavad sama isikuandmete kaitse nagu Premium Brands OÜ.

7.11 Premium Brands OÜ veebilehtedel kasutatakse küpsiseid. Küpsis on väike tekstifail, mille veebilehitseja automaatselt kliendi poolt kasutatavasse seadmesse salvestab.

7.12 Kasutame järgmiseid küpsiseid:

7.12.1 Seansiküpsised, mille eesmärk on võimaldada teenuse kasutamist;
7.12.2 Püsiküpsised, mille eesmärk on pidada meeles kliendi valikuid Premium Brands OÜ veebilehtedel;
7.12.3 Esimese ja/või kolmanda osapoole küpsised, mille eesmärk on näidata kliendile asjakohast reklaami, pakkumisi ja parandada kliendi veebilehe kasutajakogemust;
7.12.4 Kolmanda osapoole analüüsiküpsised, mille eesmärk on turundussuhtluse optimeerimine.

7.13 Kasutajal on õigus keelduda küpsiste salvestamisest arvutisse. Vastava soovi korral peab kasutaja muutma oma veebilehitseja seadeid.

7.14 Küpsiste blokeerimisel peab kasutaja arvestama, et kõik veebilehe funktsioonid ei pruugi enam kasutajale kättesaadavad olla.

7.15 Premium Brands OÜ rakendab kõiki ettevaatusabinõusid (nii tehnilised kui ka füüsilised meetmed) Kliendi isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.

7.16 Iga kasutajakonto omanik vastutab ise oma konto andmete turvalisuse ja õigsuse eest. Premium Brands OÜ ei võta endale vastutust selle eest, kui kasutajakonto andmed jõuavad konto omaniku kaudu kolmandate isikuteni. Samuti on Premium Brands OÜ Kliendil kohustus koheselt teavitada, kui muutub Tellimuse esitamise eest vastutav ja/või volitatud isik.

7.17 Premium Brands OÜ veebisaite kasutama asudes või veebikeskkondadesse kasutajakontot luues on Klient käesolevate põhimõtete ja tingimustega tutvunud ning nendega nõustunud. Ettevõte jätab endale õiguse vajadusel privaatsuspoliitika üldtingimusi muuta, teavitades sellest kõiki kasutajakontot omavaid Kliente.

7.18 Kliendil on igal ajal õigus tutvuda oma isikuandmetega ning nõuda nende parandamist või kustutamist, v.a juhtudel, kui seadus sätestab teisiti. Selleks tuleb pöörduda Premium Brands OÜ andmekaitsespetsialisti Ellyt Talv poole e-posti aadressil ellyt@premiumbrands.ee. Kliendi päringutele vastatakse 30 kalendripäeva jooksul.