Kampaania tingimused

Kampaania auhinnaks on “MySnack VIP reis Taisse”

Kampaania “MySnack VIP reis Taisse” kahele loosime välja 7.02.2019

Kampaania “MySnack VIP reis Taisse” ametlikud reeglid (ehk reeglid):

1.Kampaania
1.1 Kampaania “MySnack VIP reis Taisse” (ehk kampaania) kestab ajavahemikul 01.11.2018 kuni 31.01.2019 (k.a). Tarbijamängu korraldab Premium Brands OÜ (registrikoodiga 12472885, Rävala pst 19, 10143, Tallinn ehk korraldaja). Kampaania toimub Eesti Vabariigi territooriumil.

2.Osalemine
2.1 Kampaanias osalemiseks tuleb osta MySnack kaubamärgiga toode Eesti Vabariigis asuvast R-Kioski müügikohast või e-poest www.mysnack.ee
Kampaanias osalemiseks tuleb täita mysnack.ee/vipreis kampaanialehel ankeet koos oma kontaktandmete ja ostutseki- ning R-kioski müügikoha numbriga juhul kui ostate toote R-Kioskist. Kui andmed on sisestatud, siis ostutsekki alles hoidma ei pea. Ostes MySnack toote e-poest mysnack.ee tuleb sisestada ostuarve number ja osaledki loosimises. Lisaks võib kommenteerida tagasisideks, et milline on Sinu lemmik toode.
2.2 Kampaanias osaleja poolt esitatud andmete täpsustamiseks on korraldajal õigus kampaanias osalejaga täiendavalt kontakti võtta.
2.3 Kampaanias võivad osaleda kõik Eesti Vabariigis alaliselt elavad isikud. Kampaania korraldamisega seotud ettevõtete töötajad ning nende perekonnaliikmed ei oma õigust kampaanias osaleda.

Kampaanias osalemisega kinnitab tarbija, et tal on selleks õigus, ta on teovõimeline isik ja ta on tutvunud ning nõustub kampaania reeglitega. Alaealise puhul loetakse osalemine kinnitatuks, kui mängijal on olemas seadusliku esindaja või eestkostja nõusolek kampaanias osalemiseks ning see isik on tutvunud ja nõustub kampaania reeglitega.

3.Auhinnad
3.1 Kampaania auhinnaks on “MySnack VIP reis Taisse”, mis sisaldab:

 • Lennupileteid võitjale ja tema kaaslasele (kokku 2 piletit edasi-tagasi)  Eesti Vabariigist Tallinnast Tai Kuningriiki Bangkoki ja tagasi Bangkokist Tallinnasse vastavalt kokkulepitud kuupäevadele 2019 a esimese poolaasta jooksul.
 • ööbimisi hotellis (5 ööd) koos hommikusöögiga hotellis. Lisaks korraldatakse lõuna – ja õhtusöögid 5 päeva jooksul,
 • autot ja autojuhti 5 päevaks, mille raames toimuvad võitjale ja tema kaaslasele erinevad tegevused Bangkokis.
 • Tegevuste alla kuuluvad Tai või muud liiki massaaž, Floating market ehk ujuva turu külastamine, Tai köögi praktilised toiduvalmistamise kursused (Thai cooking), Templi külastus jms tegevused Bangkoki läheduses.
 • Vastavalt korraldaja ja võitja kokkuleppele on võimalik võitjal oma kuludega võimalik reisi pikendada – sõites näiteks kohalikule saarele või mujale soovitud kohta. Korraldaja võimaldab tegevusprogrammi ja 3 toidukorda päevas kokku 5 päeva jooksul. Juhul kui võitja soovib jääda kauemaks, siis on võimalik vastastikusel kokkuleppel võitjal oma kuludega veeta rohkem päevi Tai Kuningriigis ning saada ikkagi tagasilennu pilet korraldaja Võida VIP reis Taisse raames. Reisi on võimalik ajaliselt pikemaks perioodiks muuta ainult juhul kui võitja ja korraldaja saavutavad vastava kokkuleppe enne lennupiletite ostmist ja hiljemalt 2 nädala jooksul peale võitjale võidu teavitamisest.

Kampaania auhind “MySnack VIP reis Taisse” ei sisalda:

 • Kindlustust (pagasi-, tervise-, ega reisikindlustust ega muud kindlustust)
 • Tegevusi ja kulusid, mida ei ole mainitud, et need oleksid korraldaja poolt kaetud.

Reisiks sobiva kuupäeva ja sellega seonduvad kõikvõimalikud täpsustused (sh kellaajad ja kontaktandmed) lepitakse kokku võitjaga vahetult enne “MySnack VIP reis Taisse” toimumist.

Korraldajal on õigus teha auhinnas sisalduva programmi osas muudatusi ilma võitja nõusolekuta.

3.2 Võitjaga võtab ühendust Premium Brands OÜ esindaja hiljemalt 14 kalendripäeva jooksul peale loosimist emaili ja/või telefoni teel.
3.3 Auhind “MySnack VIP reis Taisse” loositakse välja hiljemalt 07.02.2019
3.4 Võitjat teavitatakse telefoni teel, sama telefoninumbri või e-maili aadressi kaudu, millise kampaanias osaleja kampaaniaankeeti sisestas.
3.5 Kampaania auhinna vastuvõtmist loetakse ühtlasi ka võitja poolt korraldajale loa andmiseks kasutada võitja nime meedias, reklaamides, PR kampaaniates jms üritustel ilma võitjale selle eest täiendavat tasu maksmata ja vastavat kokkulepet sõlmimata.
3.6 Auhinna saab võitja koos kaaslasega kätte kokkulepitud 22.02.2019 R-Kiosk’i frantsiisipäeva Gaalal Kultuurikatlas. Juhul kui võitjal ei ole võimalik antud kuupäeval osaleda, siis saab auhinna kätte Premium Brands OÜ kontorist, Laki 12/ Värvi 5, Tallinn. Auhinna kättesaamiseks tuleb esitada võitjal isikut tõendav dokument.
3.7 Kui korraldajal ei ole auhinna võitjaga hiljemalt 07.03.2019 õnnestunud esitatud kontaktandmete vahendusel andmete täpsustamiseks ühendust saada, on korraldajal õigus auhinna võitmine tühistada ning auhinda mitte üle anda.
3.8 Auhinda ei asendata teist liiki auhinnaga ega muul moel. Auhindade võitjatele üleandmisega seotud riiklikud maksud tasub korraldaja Eesti Vabariigi seadusandluses sätestatud korras ja tähtaegadel.
3.9 Kui võitja ei vasta korraldaja poolt kehtestatud kampaania tingimustele, on kampaanias osalenud reegleid rikkudes või ei täida kõiki reegleid, on korraldajal õigus osaleja kampaanias osalemisest eemaldada ja/või jätta talle auhind üle andmata.
3.10 Võitjate nimed avalikustatakse www.MySnack.ee kampaanialehel (mysnack.ee/vipreis)

 1. Muud tingimused
  4.1 Kampaania läbiviimise kord on kehtestatud korraldaja poolt käesolevate reeglitega. Kõik korraldaja otsused kampaania läbiviimisel on lõplikud ning kõigile kampaanias osalejatele kohustuslikud.
  4.2 Reeglites sätestatud viisil kampaanias osalemisega kinnitab osaleja, et on enese kohta esitanud tõesed andmed, vastab korraldaja poolt kehtestatud nõuetele ja reeglitele, soovib vabatahtlikult kampaanias osaleda, nõustub korraldaja poolt kampaania kohta kehtestatud reeglite ja kõikide tingimustega ning kohustub neid täitma.
  4.3 Kampaania reeglite kohaselt oma isikuandmete esitamisega annab kampaanias osaleja korraldajale nõusoleku kasutada töötlemiseks oma isikuandmeid kampaania auhindade loosimisel võitjate väljaselgitamiseks, võitjate nimede avaldamiseks ja auhindade kätteandmiseks, samuti oma isikuandmete säilitamiseks kuue kuu jooksul peale kampaania lõppu võimalike vaidluste lahendamiseks.
  4.4 Kampaanias osaleja poolt reeglite ja/või muude tingimuste eiramise või rikkumise või korraldajale enda kohta ebaõigete, ebatäpsete ja/või puudulike andmete esitamisel, aga samuti muude, korraldajast mittesõltuvate ebaõnnestumiste, ei vastuta korraldaja selle eest, kui kampaanias osaleja jääb kõrvale auhinna loosimisest või kättesaamisest.
  4.5 Vääramatu jõu (force majeure) asjaolude ilmnemisel on korraldajal õigus kampaania ühepoolselt ennetähtaegselt lõpetada, jätta auhind välja loosimata ja/või võitjale üle andmata, teatades sellest koheselt kampaanias osalejatele e-posti teel, meedia vahendusel või mõnel teisel kohasel viisil.
  4.6 Kõik kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi kehtivale õigusele. Kõik pretensioonid tuleb korraldajale esitada kirjalikult hiljemalt 01.06.2019 ning hilisemaid pretensioone korraldaja arutusele ei võta.
  4.7 Lisateavet kampaania kohta saab e-posti teel info@mysnack.ee